Thăng Long Plaza

Kiểm soát, truy xuất nguồn gốc rượu được tăng cường

Tại ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị quan chức cao cấp APEC lần thứ 2 (SOM 2), các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực kinh doanh rượu đã được thảo luận khá sôi nổi.

Các đại biểu tham dự về cuộc họp kỹ thuật của Diễn đàn quản lý rượu APEC (WRF) đã tập trung đưa ra ý kiến về Mẫu giấy chứng nhận rượu xuất khẩu (Model Export Certificate) đã được Hội nghị Bộ trưởng Thương mại (MRT) thông qua tại Peru năm 2016, nhằm loại bỏ rào cản kỹ thuật trong xuất nhập khẩu rượu trong khu vực APEC.

 

hop-tac-quan-ly-ruou

Bên cạnh đó, cuộc họp cũng tổ chức Hội thảo bàn tròn giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp kinh doanh rượu, sản xuất rượu, đồ uống nhập khẩu và giới nghiên cứu khoa học về hài hòa các yêu cầu kỹ thuật và phương thức phân tích rượu, hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, ghi nhãn, tiêu chuẩn quốc tế về phụ gia...

Theo đó, "Kế hoạch hành động thi hành luật" của Diễn đàn Quản lý Rượu (WRF) là một dự án dài hạn, tập trung vào việc giảm rào cản thương mại và tăng cường hài hòa quy định cũng như tiêu chuẩn đối với thương mại rượu vang trong khu vực APEC.

Nguồn: anninhthudo